Top Uploader Tuần 52 - 2017 (25/12/2017 - 31/12/2017)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 22 2,997 6,214
2 hungdaita 26 2,958 0 0 3,088
3 coduocgidau 9 363 21 657 1,932
4 coti 11 1,395 0 0 1,450
5 LoriYagami 241 14 0 0 1,219
6 phanbaolocninh 0 0 20 368 936
7 zinzuno 31 685 0 0 840
8 Tommy2304 3 13 34 220 808
9 Emperor2011 159 1 0 0 796
10 tuTCM33 17 605 0 0 690
11 liemvn2212 43 438 0 0 653
12 ahuyblog 33 450 0 0 615
13 motphim2018 5 395 0 0 420
14 kphong07 0 0 4 183 406
15 ghien69 0 0 7 148 366
16 hanhnk 0 0 6 147 354
17 mrbenhien 14 248 0 0 318
18 datmahamchoi 0 0 5 120 290
19 trilnh 6 240 0 0 270
20 MinnieM 0 0 5 108 266
21 Izumitaro 0 0 2 110 240
22 cubine 1 76 2 68 237
23 thien my 31 51 0 0 206
24 phamduy9x 8 164 0 0 204
25 tfm 0 0 2 65 150
26 tinhtevn 4 118 0 0 138
27 hoabinh456 6 94 0 0 124
28 hbinhlove2003 4 73 1 10 123
29 nam_tra 2 45 1 22 109
30 contrucstion 13 39 0 0 104