Top Uploader Tuần 11 - 2018 (12/03/2018 - 18/03/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 20 4,210 4,410
2 hungdaita 29 2,089 0 0 2,234
3 tuTCM33 46 1,512 0 0 1,742
4 coduocgidau 3 9 36 1,286 1,670
5 zinzuno 28 890 0 0 1,030
6 pb421back 199 4 0 0 999
7 Demix 126 2 0 0 632
8 hoanga7n 14 425 0 0 495
9 namise 0 0 11 376 486
10 hanhnk 0 0 7 376 446
11 LoriYagami 84 1 0 0 421
12 mrbenhien 14 316 0 0 386
13 daithu 0 0 3 316 346
14 huedilinh 0 0 12 210 330
15 phamduy9x 15 239 0 0 314
16 ghien69 0 0 4 190 230
17 v0minh 15 111 0 0 186
18 Izumitaro 0 0 3 140 170
19 vnltue 0 0 2 148 168
20 ahuyblog 7 125 0 0 160
21 rogamervip 0 0 2 138 158
22 vudai01 3 128 0 0 143
23 hbinhlove2003 4 96 0 0 116
24 thanhtungqng 1 108 0 0 113
25 freedood 22 0 0 0 110
26 dbsklangchanh 4 89 0 0 109
27 0joro0 4 60 0 0 80
28 thien my 12 11 0 0 71
29 kphong07 0 0 2 46 66
30 Tranquang63 0 0 2 44 64