Top Uploader Tuần 50 - 2017 (11/12/2017 - 17/12/2017)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 26 2,739 0 0 2,869
2 coduocgidau 34 412 19 794 2,360
3 duongtr46 0 0 9 1,103 2,296
4 coti 6 1,502 0 0 1,532
5 LoriYagami 244 18 0 0 1,238
6 tuTCM33 23 724 0 0 839
7 0joro0 4 559 0 0 579
8 langthangvn33 0 0 1 244 498
9 trilnh 10 434 0 0 484
10 mrbenhien 23 321 0 0 436
11 tusontay 0 0 2 205 430
12 Tommy2304 2 15 18 98 401
13 Emperor2011 72 2 0 0 362
14 Long The 6 300 0 0 330
15 ahuyblog 16 231 0 0 311
16 zinzuno 16 228 0 0 308
17 yeumaingannam 1 230 1 23 291
18 savatage 0 0 4 113 266
19 GNAD96213 0 0 4 97 234
20 hanhnk 0 0 6 75 210
21 tinhtevn 3 193 0 0 208
22 thien my 30 44 0 0 194
23 namise 0 0 2 83 186
24 kphong07 0 0 2 74 168
25 Vũ Công Thưởng 24 46 0 0 166
26 sonkhte 0 0 8 34 148
27 vnltue 0 0 1 51 112
28 nam_tra 0 0 2 46 112
29 v0minh 14 39 0 0 109
30 ragodzarac 19 5 0 0 100