Top Uploader Tuần 08 - 2018 (19/02/2018 - 25/02/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 21 4,294 4,504
2 coduocgidau 3 240 34 2,090 2,685
3 Tommy2304 1 80 28 1,490 1,855
4 pb421back 301 1 0 0 1,506
5 0joro0 13 1,352 0 0 1,417
6 tamquocgia94 7 1,277 0 0 1,312
7 hungdaita 12 1,174 0 0 1,234
8 tuTCM33 29 1,034 0 0 1,179
9 LoriYagami 209 12 0 0 1,057
10 kphong07 0 0 12 632 752
11 minhthang97 0 0 21 522 732
12 kimxuankt 9 670 0 0 715
13 Demix 119 0 0 0 595
14 zinzuno 11 505 0 0 560
15 mrbenhien 18 402 0 0 492
16 Emperor2011 84 7 0 0 427
17 trilnh 12 339 0 0 399
18 langthangvn33 0 0 1 374 384
19 ahuyblog 17 261 0 0 346
20 hanhnk 0 0 6 232 292
21 thien my 35 104 0 0 279
22 adm820 7 124 0 0 159
23 wanara 3 135 0 0 150
24 motphim2018 3 129 0 0 144
25 kphung1978 2 132 0 0 142
26 v0minh 12 75 0 0 135
27 nhutthanh22 4 103 0 0 123
28 coti 1 113 0 0 118
29 tinhtevn 1 113 0 0 118
30 nghitran 0 0 1 88 98