Top Uploader Tuần 27 - 2018 (02/07/2018 - 08/07/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 coduocgidau 4 9 137 4,754 6,153
2 hungdaita 32 5,263 0 0 5,423
3 Hangsuutamne 20 165 104 2,654 3,959
4 HDCP 0 0 88 2,158 3,038
5 0joro0 45 1,547 0 0 1,772
6 Devil_Woman 0 0 46 1,104 1,564
7 Emperor2011 254 2 0 0 1,272
8 LoriYagami 227 2 0 0 1,137
9 kphong07 0 0 16 752 912
10 tuTCM33 30 719 0 0 869
11 Demix 122 0 0 0 610
12 Tommy2304 3 98 20 278 591
13 duongtr46 0 0 10 488 588
14 trilnh 20 484 0 0 584
15 COM 1 440 0 0 445
16 tusontay 0 0 9 354 444
17 bobbyben87 8 315 0 0 355
18 pb421back 60 0 0 0 300
19 thang_taynam 7 210 0 0 245
20 namise 0 0 3 164 194
21 v0minh 15 95 0 0 170
22 tinhtevn 1 144 0 0 149
23 hanhnk 1 136 0 0 141
24 BollyCorner 26 1 0 0 131
25 zinzuno 3 114 0 0 129
26 MXMAS 7 79 0 0 114
27 Realestate2018 14 0 4 0 110
28 windssongggg 21 0 0 0 105
29 tuanq_82 21 0 0 0 105
30 nghitran 0 0 3 66 96