Top Uploader Tuần 32 - 2019 (05/08/2019 - 11/08/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 coduocgidau 1 21 57 2,824 3,420
2 tusontay 0 0 54 2,140 2,680
3 hdVN33 75 2,211 0 0 2,586
4 LoriYagami 429 11 0 0 2,156
5 Devil_Woman 0 0 28 1,320 1,600
6 tuankbas 31 1,418 0 0 1,573
7 Nhat tan 528 29 874 0 0 1,019
8 trilnh 46 752 0 0 982
9 jockers 159 3 0 0 798
10 atn 10 588 0 0 638
11 leutrunghieu1993 22 454 0 0 564
12 hoaitrung 9 498 0 0 543
13 liemvn2212 3 342 0 0 357
14 ragodzarac 67 6 0 0 341
15 BollyCorner 59 8 0 0 303
16 rafaqatkiani007 41 5 0 0 210
17 SamplerHiend 0 0 2 184 204
18 denecius 40 2 0 0 202
19 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 2 175 0 0 185
20 tinhtevn 5 142 0 0 167
21 linhdb 0 0 3 128 158
22 hungdaita 6 128 0 0 158
23 dangkitui 0 0 3 122 152
24 adm820 14 81 0 0 151
25 tuanq_82 27 2 0 0 137
26 DATAVIEWER 0 0 3 104 134
27 tremocoivo 1 124 0 0 129
28 tammoto 13 60 0 0 125
29 heshamsehva 23 4 0 0 119
30 summonerswarnyx 8 77 0 0 117