Top Uploader Tuần 23 - 2019 (03/06/2019 - 09/06/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 coduocgidau 0 0 44 2,686 3,126
2 hdVN33 102 2,144 0 0 2,654
3 LoriYagami 255 9 0 0 1,284
4 kphong07 0 0 23 1,006 1,236
5 hungdaita 15 1,060 0 0 1,135
6 zinzuno 12 1,007 0 0 1,067
7 trilnh 20 810 0 0 910
8 SamplerHiend 0 0 10 610 710
9 tuankbas 25 437 0 0 562
10 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 5 447 0 0 472
11 jockers 86 1 0 0 431
12 revolutio 0 0 18 204 384
13 ragodzarac 75 8 0 0 383
14 Hangsuutamne 1 69 7 222 366
15 tremocoivo 4 318 0 0 338
16 Nhat tan 528 14 259 0 0 329
17 BollyCorner 52 5 0 0 265
18 DATAVIEWER 0 0 6 166 226
19 rafaqatkiani007 43 11 0 0 226
20 tuanq_82 33 2 0 0 167
21 denecius 33 0 0 0 165
22 heshamsehva 28 1 0 0 141
23 vinhtq115 1 5 2 102 132
24 hbinhlove2003 4 92 0 0 112
25 contrucstion 10 53 0 0 103
26 tatam 2 89 0 0 99
27 invisible9x 0 0 3 66 96
28 daovancua 0 0 2 70 90
29 linhdb 0 0 2 68 88
30 datmahamchoi 0 0 3 58 88