Top Uploader Tuần 15 - 2019 (08/04/2019 - 14/04/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 74 7,580 0 0 7,950
2 jockers 1,016 9 0 0 5,089
3 LoriYagami 648 3 0 0 3,243
4 kphong07 0 0 43 1,734 2,164
5 tusontay 0 0 34 1,398 1,738
6 coduocgidau 2 59 35 1,102 1,521
7 tuTCM33 51 1,136 0 0 1,391
8 daovancua 0 0 23 828 1,058
9 Hangsuutamne 1 539 9 372 1,006
10 thang_taynam 21 810 0 0 915
11 0joro0 22 739 0 0 849
12 revolutio 0 0 38 350 730
13 trilnh 27 589 0 0 724
14 ragodzarac 132 17 0 0 677
15 zinzuno 15 599 0 0 674
16 rafaqatkiani007 130 4 0 0 654
17 Nhat tan 528 20 418 0 0 518
18 it-hanguyen 0 0 25 252 502
19 thanhtungqng 10 417 0 0 467
20 BollyCorner 71 4 0 0 359
21 1522 4 326 0 0 346
22 HGDTF414 17 249 0 0 334
23 bobcat_anh 8 148 0 0 188
24 tammoto 20 82 0 0 182
25 adm820 18 79 1 2 181
26 chieudem 4 158 0 0 178
27 baoltok 0 0 3 144 174
28 tuanq_82 34 2 0 0 172
29 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 8 123 0 0 163
30 tinhtevn 1 157 0 0 162