Top Uploader Tuần 28 - 2018 (09/07/2018 - 15/07/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 Devil_Woman 0 0 178 3,118 4,898
2 coduocgidau 1 20 96 2,738 3,723
3 HDCP 0 0 44 1,114 1,554
4 Hangsuutamne 0 0 45 946 1,396
5 hungdaita 21 1,153 0 0 1,258
6 tuTCM33 38 899 0 0 1,089
7 LoriYagami 215 0 0 0 1,075
8 tusontay 0 0 26 752 1,012
9 0joro0 33 757 0 0 922
10 trilnh 26 740 0 0 870
11 Demix 145 1 0 0 726
12 Tommy2304 6 209 11 248 597
13 Emperor2011 118 1 0 0 591
14 kphong07 0 0 16 214 374
15 nhonzin 49 2 0 0 247
16 zinzuno 9 156 0 0 201
17 rogamervip 0 0 5 138 188
18 thang_taynam 4 117 1 20 167
19 v0minh 13 55 0 0 120
20 edupro2018 17 0 3 0 115
21 hodinhhan 1 91 0 0 96
22 tammoto 7 47 0 0 82
23 princephuc 8 39 0 0 79
24 bobcat_anh 3 55 0 0 70
25 BollyCorner 14 0 0 0 70
26 tuanq_82 13 1 0 0 66
27 minhthang97 0 0 1 54 64
28 bobotony 1 59 0 0 64
29 ghien69 0 0 1 50 60
30 wanara 0 0 5 8 58