Top Uploader Tuần 33 - 2019 (12/08/2019 - 18/08/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 19 4,830 0 0 4,925
2 duongtr46 0 0 54 2,432 2,972
3 Devil_Woman 0 0 31 2,478 2,788
4 LoriYagami 515 12 0 0 2,587
5 coduocgidau 2 55 46 1,670 2,195
6 hoaitrung 40 1,711 0 0 1,911
7 jockers 280 3 0 0 1,403
8 tuankbas 33 1,223 0 0 1,388
9 hoanghai320 18 988 0 0 1,078
10 trilnh 38 702 0 0 892
11 atn 6 709 0 0 739
12 qazwsxrfvtgb 6 709 0 0 739
13 tusontay 0 0 15 514 664
14 linhdb 0 0 9 562 652
15 denecius 77 11 0 0 396
16 huy824967 15 271 0 0 346
17 BollyCorner 62 16 0 0 326
18 leutrunghieu1993 16 241 0 0 321
19 Xperios 6 251 0 0 281
20 langthangvn33 0 0 1 266 276
21 hdVN33 10 224 0 0 274
22 rafaqatkiani007 52 7 0 0 267
23 Anh YAM 15 192 0 0 267
24 ragodzarac 45 1 0 0 226
25 rinoavnxx 0 0 3 184 214
26 ghien69 0 0 4 152 192
27 TSG 2 168 0 0 178
28 nam_tra 0 0 4 124 164
29 adm820 18 70 0 0 160
30 heshamsehva 31 2 0 0 157