Top Uploader Tuần 45 - 2018 (05/11/2018 - 11/11/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 0joro0 56 2,744 0 0 3,024
2 hungdaita 23 1,955 0 0 2,070
3 kphong07 0 0 25 1,544 1,794
4 tuTCM33 57 1,417 0 0 1,702
5 LoriYagami 260 2 0 0 1,302
6 tamquocgia94 0 0 32 724 1,044
7 denecius 138 0 0 0 690
8 thang_taynam 8 579 0 0 619
9 Hangsuutamne 0 0 19 402 592
10 langthangvn33 0 0 1 538 548
11 CaptainTsubasa 107 0 0 0 535
12 ragodzarac 102 7 0 0 517
13 Emperor2011 90 0 0 0 450
14 tusontay 0 0 6 374 434
15 zinzuno 16 306 0 0 386
16 chieudem 5 338 0 0 363
17 rafaqatkiani007 69 4 0 0 349
18 thien my 38 158 0 0 348
19 thientruc 10 275 0 0 325
20 hanhnk 0 0 10 210 310
21 chabi 12 100 4 102 302
22 trilnh 13 229 0 0 294
23 Demix 56 0 0 0 280
24 BollyCorner 46 6 0 0 236
25 nghitran 0 0 4 162 202
26 VQT 2 8 5 124 192
27 adm820 9 139 0 0 184
28 linhdb 0 0 3 124 154
29 soi900 2 136 0 0 146
30 coduocgidau 0 0 3 92 122