Top Uploader Tuần 37 - 2018 (10/09/2018 - 16/09/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 Devil_Woman 0 0 283 4,952 7,782
2 coduocgidau 2 64 97 2,476 3,520
3 Hangsuutamne 0 0 63 2,160 2,790
4 hungdaita 16 1,623 0 0 1,703
5 datmahamchoi 0 0 61 1,070 1,680
6 tuTCM33 42 1,352 0 0 1,562
7 kphong07 0 0 27 1,180 1,450
8 0joro0 26 1,314 0 0 1,444
9 LoriYagami 260 9 0 0 1,309
10 Emperor2011 230 4 0 0 1,154
11 Demix 147 0 0 0 735
12 rafaqatkiani007 126 9 0 0 639
13 trilnh 22 429 0 0 539
14 Nhat tan 528 20 385 0 0 485
15 linhdb 0 0 10 368 468
16 tuanq_82 76 6 0 0 386
17 chieudem 10 325 0 0 375
18 thang_taynam 7 293 0 0 328
19 zinzuno 4 240 0 0 260
20 liemvn2212 2 213 0 0 223
21 doanvanhuy 8 181 0 0 221
22 v0minh 18 119 0 0 209
23 garunggp 2 177 0 0 187
24 topphimhd 33 0 0 0 165
25 dangkhoa1998 0 0 5 80 130
26 TSG 3 114 0 0 129
27 thien my 19 33 0 0 128
28 Tho2008 3 101 0 0 116
29 hanhnk 0 0 2 94 114
30 windssongggg 21 2 0 0 107