Top Uploader Tuần 32 - 2018 (06/08/2018 - 12/08/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 Devil_Woman 0 0 279 9,212 12,002
2 hungdaita 25 5,215 0 0 5,340
3 coduocgidau 24 170 109 2,748 4,128
4 tuTCM33 46 1,424 0 0 1,654
5 linhdb 0 0 21 1,226 1,436
6 Hangsuutamne 0 0 36 978 1,338
7 LoriYagami 238 3 0 0 1,193
8 kphong07 0 0 14 720 860
9 trilnh 26 540 0 0 670
10 tusontay 0 0 14 446 586
11 chieudem 7 456 1 66 567
12 Demix 98 1 0 0 491
13 thang_taynam 11 348 0 0 403
14 lenamtrung76 1 390 0 0 395
15 langthangvn33 0 0 1 374 384
16 coti 1 250 2 64 339
17 Vung Lay 8 272 0 0 312
18 tuanq_82 60 3 0 0 303
19 topphimhd 60 3 0 0 303
20 ahuyblog 7 258 0 0 293
21 liemvn2212 6 241 0 0 271
22 datmahamchoi 0 0 8 184 264
23 v0minh 27 101 0 0 236
24 bobotony 5 168 0 0 193
25 doanvanhuy 4 98 1 60 188
26 wanara 0 0 4 106 146
27 hatieupro7 4 122 0 0 142
28 tammoto 11 81 0 0 136
29 adm820 7 87 0 0 122
30 hungsco 1 117 0 0 122