Top Uploader Tuần 20 - 2018 (14/05/2018 - 20/05/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 29 3,278 3,568
2 Hangsuutamne 0 0 74 2,038 2,778
3 hungdaita 28 2,463 0 0 2,603
4 Tommy2304 3 32 45 1,740 2,237
5 tusontay 0 0 27 1,226 1,496
6 tuTCM33 32 1,172 0 0 1,332
7 coduocgidau 0 0 19 776 966
8 LoriYagami 186 7 0 0 937
9 xuantu17 0 0 4 552 592
10 divenoixa911 0 0 12 446 566
11 0joro0 28 418 0 0 558
12 zinzuno 20 439 0 0 539
13 kphong07 0 0 11 406 516
14 trilnh 13 417 0 0 482
15 Emperor2011 96 0 0 0 480
16 tuanq_82 58 1 0 0 291
17 langthangvn33 0 0 1 224 234
18 v0minh 25 104 0 0 229
19 dacvuaodo 1 213 0 0 218
20 daithu 0 0 2 196 216
21 legendisalive 1 189 0 0 194
22 thang_taynam 4 142 2 10 192
23 phamduy9x 8 152 0 0 192
24 Demix 37 0 0 0 185
25 dangkhoa1998 0 0 6 116 176
26 Izumitaro 0 0 3 144 174
27 protri 7 134 0 0 169
28 vnltue 0 0 2 130 150
29 chieudem 6 119 0 0 149
30 TVBFFVNLT 1 135 0 0 140