Top Uploader Tuần 41 - 2018 (08/10/2018 - 14/10/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 Devil_Woman 0 0 61 2,020 2,630
2 hungdaita 28 1,840 0 0 1,980
3 0joro0 59 1,415 0 0 1,710
4 tuTCM33 51 1,313 0 0 1,568
5 LoriYagami 254 10 0 0 1,280
6 jockers 253 0 0 0 1,265
7 kphong07 0 0 17 824 994
8 zinzuno 10 702 0 0 752
9 trilnh 27 580 0 0 715
10 tusontay 0 0 17 486 656
11 datmahamchoi 0 0 13 374 504
12 rafaqatkiani007 94 5 0 0 475
13 Emperor2011 87 0 0 0 435
14 CaptainTsubasa 83 2 0 0 417
15 coduocgidau 3 22 5 224 311
16 Demix 60 1 0 0 301
17 thang_taynam 4 279 0 0 299
18 thientruc 10 235 0 0 285
19 adm820 25 116 0 0 241
20 bachhung6729 35 0 0 0 175
21 dongkhoa70 0 0 5 116 166
22 MXMAS 9 117 0 0 162
23 chabi 20 53 0 0 153
24 Tho2008 7 99 0 0 134
25 Hangsuutamne 0 0 13 2 132
26 bobcat_anh 5 104 0 0 129
27 BollyCorner 25 0 0 0 125
28 tinhtevn 2 114 0 0 124
29 v0minh 10 63 0 0 113
30 nkt198 1 51 2 36 112