Top Uploader Tuần 16 - 2019 (15/04/2019 - 21/04/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 jockers 551 4 0 0 2,759
2 hungdaita 27 1,788 0 0 1,923
3 LoriYagami 379 4 0 0 1,899
4 coduocgidau 4 69 30 1,426 1,815
5 kphong07 0 0 24 1,192 1,432
6 zinzuno 20 1,241 0 0 1,341
7 tusontay 0 0 23 1,044 1,274
8 ty_thegunner 1 885 0 0 890
9 tuTCM33 25 530 0 0 655
10 daovancua 0 0 9 436 526
11 1000usd 2 431 0 0 441
12 rafaqatkiani007 86 0 0 0 430
13 revolutio 0 0 18 212 392
14 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 8 247 0 0 287
15 0joro0 10 234 0 0 284
16 Emperor2011 53 0 0 0 265
17 trilnh 8 206 0 0 246
18 Hangsuutamne 1 34 9 80 209
19 ragodzarac 40 4 0 0 204
20 thanhtungqng 4 176 0 0 196
21 savatage 0 0 2 174 194
22 SamplerHiend 0 0 2 160 180
23 it-hanguyen 0 0 7 104 174
24 hungtranquang1988 0 0 8 82 162
25 DATAVIEWER 0 0 2 136 156
26 BollyCorner 28 1 0 0 141
27 chieudem 4 117 0 0 137
28 tuanq_82 27 1 0 0 136
29 adm820 11 75 0 0 130
30 kennyminh 0 0 2 78 98