Top Uploader Tuần 03 - 2019 (14/01/2019 - 20/01/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 daovancua 0 0 55 3,274 3,824
2 kphong07 0 0 26 1,714 1,974
3 LoriYagami 364 6 0 0 1,826
4 hungdaita 21 1,694 0 0 1,799
5 0joro0 27 993 0 0 1,128
6 Hangsuutamne 0 0 26 830 1,090
7 tuTCM33 31 858 0 0 1,013
8 tamquocgia94 19 405 13 222 852
9 trilnh 24 673 0 0 793
10 divenoixa911 0 0 6 690 750
11 jockers 136 0 0 0 680
12 rafaqatkiani007 128 6 0 0 646
13 Demix 111 0 0 0 555
14 coduocgidau 6 48 13 302 510
15 thang_taynam 6 434 0 0 464
16 denecius 87 0 0 0 435
17 Emperor2011 84 3 0 0 423
18 ragodzarac 80 6 0 0 406
19 Nhat tan 528 17 315 0 0 400
20 it-hanguyen 0 0 14 166 306
21 zinzuno 5 276 0 0 301
22 BollyCorner 52 2 0 0 262
23 linhdb 0 0 5 190 240
24 tuanq_82 47 1 0 0 236
25 rita 0 0 4 188 228
26 SamplerHiend 0 0 1 192 202
27 MXMAS 7 114 0 0 149
28 cubine 0 0 2 122 142
29 myhat001 27 0 0 0 135
30 Kênh Nhac Việt 0 0 7 56 126