Top Uploader Tuần 40 - 2018 (01/10/2018 - 07/10/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 Devil_Woman 0 0 123 2,912 4,142
2 hungdaita 16 2,795 0 0 2,875
3 0joro0 64 2,355 0 0 2,675
4 kphong07 0 0 28 1,466 1,746
5 LoriYagami 245 5 0 0 1,230
6 tuTCM33 25 905 0 0 1,030
7 datmahamchoi 0 0 32 674 994
8 Emperor2011 166 3 0 0 833
9 coduocgidau 9 48 18 520 793
10 tusontay 0 0 18 542 722
11 trilnh 19 515 0 0 610
12 Hangsuutamne 4 290 10 198 608
13 nam_tra 0 0 9 474 564
14 rafaqatkiani007 101 9 0 0 514
15 zinzuno 7 366 0 0 401
16 doanvanhuy 14 305 0 0 375
17 MXMAS 21 253 0 0 358
18 tuanq_82 65 5 0 0 330
19 Demix 64 3 0 0 323
20 phimhot 2 296 0 0 306
21 CaptainTsubasa 57 1 0 0 286
22 thientruc 11 180 0 0 235
23 adm820 18 115 0 0 205
24 chieudem 3 189 0 0 204
25 topphimhd 40 2 0 0 202
26 Phim86 36 4 0 0 184
27 thang_taynam 2 170 0 0 180
28 lamthuyvan87 7 139 0 0 174
29 Nhat tan 528 7 117 0 0 152
30 linhdb 0 0 2 128 148