Top Uploader Tuần 26 - 2019 (24/06/2019 - 30/06/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hdVN33 156 3,258 0 0 4,038
2 hungdaita 27 3,268 0 0 3,403
3 LoriYagami 434 9 0 0 2,179
4 coduocgidau 1 14 33 1,630 1,979
5 hoaitrung 29 805 0 0 950
6 jockers 160 2 0 0 802
7 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 2 751 0 0 761
8 Emperor2011 116 4 0 0 584
9 trilnh 24 426 0 0 546
10 SamplerHiend 0 0 4 350 390
11 denecius 77 1 0 0 386
12 BollyCorner 69 5 0 0 350
13 kphong07 0 0 10 240 340
14 rafaqatkiani007 58 0 0 0 290
15 DATAVIEWER 0 0 3 226 256
16 nguyen1994khang 0 0 7 150 220
17 tuankbas 9 167 0 0 212
18 ragodzarac 41 4 0 0 209
19 linhdb 0 0 4 144 184
20 windyhanh 1 146 0 0 151
21 edm 1993 0 0 10 28 128
22 tammoto 12 68 0 0 128
23 Vung Lay 1 117 0 0 122
24 kennyminh 0 0 4 80 120
25 nkt198 0 0 3 80 110
26 Izumitaro 0 0 1 94 104
27 tremocoivo 7 59 0 0 94
28 thanhtungqng 2 62 0 0 72
29 contrucstion 9 27 0 0 72
30 tuanq_82 13 0 0 0 65