Top Uploader Tuần 19 - 2019 (06/05/2019 - 12/05/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 jockers 882 5 0 0 4,415
2 coduocgidau 3 20 48 2,582 3,097
3 hungdaita 32 2,179 0 0 2,339
4 LoriYagami 342 4 0 0 1,714
5 Emperor2011 295 6 0 0 1,481
6 kphong07 0 0 24 1,196 1,436
7 daovancua 0 0 13 748 878
8 tusontay 0 0 9 682 772
9 tuTCM33 19 653 0 0 748
10 trilnh 20 560 0 0 660
11 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 5 494 0 0 519
12 revolutio 0 0 25 196 446
13 zinzuno 15 349 0 0 424
14 rafaqatkiani007 67 1 0 0 336
15 lenamtrung76 2 303 0 0 313
16 Hangsuutamne 0 0 9 214 304
17 kennyminh 0 0 10 128 228
18 nghitran 0 0 4 156 196
19 BollyCorner 29 7 0 0 152
20 thanhtungqng 3 137 0 0 152
21 ragodzarac 29 3 0 0 148
22 fallheart82 4 125 0 0 145
23 hbinhlove2003 14 59 0 0 129
24 abctbl 0 0 2 78 98
25 [Jackie] 2 84 0 0 94
26 princephuc 9 37 0 0 82
27 dangkitui 0 0 2 62 82
28 paulthanhson 3 66 0 0 81
29 nhatbun91 0 0 2 60 80
30 chieudem 2 62 0 0 72