Top Uploader Tuần 36 - 2019 (02/09/2019 - 08/09/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 68 3,736 4,416
2 coduocgidau 0 0 84 2,876 3,716
3 jockers 323 7 186 140 3,622
4 hungdaita 19 2,394 0 0 2,489
5 hdVN33 64 1,804 0 0 2,124
6 hoaitrung 41 1,471 0 0 1,676
7 LoriYagami 324 11 0 0 1,631
8 trilnh 33 548 0 0 713
9 tusontay 0 0 14 436 576
10 tuankbas 15 385 0 0 460
11 leutrunghieu1993 15 319 0 0 394
12 Demix 78 1 0 0 391
13 denecius 76 1 0 0 381
14 Emperor2011 71 0 0 0 355
15 Anh YAM 11 267 0 0 322
16 Xperios 9 229 0 0 274
17 rafaqatkiani007 50 4 0 0 254
18 BollyCorner 43 3 0 0 218
19 ragodzarac 41 2 0 0 207
20 tammoto 12 143 0 0 203
21 zinzuno 2 158 0 0 168
22 linhdb 0 0 2 114 134
23 adm820 11 69 0 0 124
24 ILoveMusic 4 92 0 0 112
25 qazwsxrfvtgb 4 81 0 0 101
26 Hangsuutamne 0 0 3 70 100
27 lenamtrung76 4 63 0 0 83
28 hbinhlove2003 7 39 0 0 74
29 Devil_Woman 0 0 1 64 74
30 khanhit2189 3 51 0 0 66