Top Uploader Tuần 28 - 2019 (08/07/2019 - 14/07/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 27 3,952 0 0 4,087
2 coduocgidau 0 0 40 1,846 2,246
3 hoaitrung 74 1,705 0 0 2,075
4 LoriYagami 284 3 0 0 1,423
5 hdVN33 41 1,215 0 0 1,420
6 tusontay 0 0 31 978 1,288
7 Emperor2011 234 9 0 0 1,179
8 SamplerHiend 0 0 8 660 740
9 jockers 136 1 0 0 681
10 BollyCorner 75 2 0 0 377
11 denecius 71 2 0 0 357
12 kphong07 0 0 12 214 334
13 tinhtevn 8 288 0 0 328
14 trilnh 13 242 0 0 307
15 tuankbas 10 231 0 0 281
16 Nhat tan 528 8 229 0 0 269
17 ragodzarac 47 9 0 0 244
18 rafaqatkiani007 47 5 0 0 240
19 vẫn_mãi_là_người_đến_sau 3 210 0 0 225
20 tuanq_82 44 2 0 0 222
21 leutrunghieu1993 14 137 0 0 207
22 nguyen1994khang 0 0 4 116 156
23 Izumitaro 0 0 3 94 124
24 Mill HD 6 89 0 0 119
25 thientruc 4 83 0 0 103
26 datmahamchoi 0 0 3 72 102
27 heshamsehva 20 0 0 0 100
28 tammoto 11 40 0 0 95
29 adm820 6 56 0 0 86
30 maikacuabo 0 0 2 56 76