Top Uploader Tuần 07 - 2019 (11/02/2019 - 17/02/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 28 1,961 0 0 2,101
2 jockers 382 4 0 0 1,914
3 kphong07 0 0 29 1,424 1,714
4 LoriYagami 231 3 0 0 1,158
5 daovancua 0 0 14 954 1,094
6 tusontay 0 0 13 930 1,060
7 tuTCM33 24 695 0 0 815
8 coduocgidau 5 95 11 570 800
9 Demix 143 2 0 0 717
10 0joro0 25 547 0 0 672
11 ragodzarac 105 5 0 0 530
12 kennyminh 0 0 10 416 516
13 trilnh 18 359 0 0 449
14 chieudem 7 377 0 0 412
15 vnltue 0 0 4 304 344
16 tuanrambo9999 4 312 0 0 332
17 adm820 26 181 0 0 311
18 tuanq_82 59 4 0 0 299
19 divenoixa911 0 0 6 224 284
20 tinhtevn 6 252 0 0 282
21 tamquocgia94 7 156 5 32 273
22 liemvn2212 6 208 0 0 238
23 datmahamchoi 0 0 1 208 218
24 thang_taynam 2 168 0 0 178
25 BollyCorner 35 3 0 0 178
26 Vung Lay 6 145 0 0 175
27 baochau32 20 73 0 0 173
28 trananhhao 4 151 0 0 171
29 tammoto 15 76 0 0 151
30 Izumitaro 0 0 1 140 150