Top Uploader Tuần 11 - 2019 (11/03/2019 - 17/03/2019)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 58 5,340 0 0 5,630
2 jockers 580 6 0 0 2,906
3 0joro0 59 2,030 0 0 2,325
4 tuTCM33 38 1,685 0 0 1,875
5 kphong07 0 0 27 1,486 1,756
6 LoriYagami 337 5 0 0 1,690
7 coduocgidau 4 68 31 1,256 1,654
8 tusontay 0 0 17 852 1,022
9 chieudem 4 281 4 616 957
10 ragodzarac 155 15 0 0 790
11 Emperor2011 101 0 0 0 505
12 Demix 93 2 0 0 467
13 trilnh 12 302 0 0 362
14 kennyminh 0 0 10 256 356
15 Hangsuutamne 0 0 7 266 336
16 BollyCorner 49 4 0 0 249
17 paulthanhson 0 0 5 190 240
18 rafaqatkiani007 44 5 0 0 225
19 tieukiem1 0 0 8 110 190
20 thien my 23 65 0 0 180
21 Vung Lay 5 146 0 0 171
22 CaptainTsubasa 33 0 0 0 165
23 baochau32 16 60 0 0 140
24 zinzuno 3 115 0 0 130
25 thanhtungqng 3 114 0 0 129
26 datmahamchoi 0 0 1 118 128
27 it-hanguyen 0 0 6 54 114
28 hbinhlove2003 10 50 0 0 100
29 dongkhoa70 0 0 3 60 90
30 tammoto 9 38 0 0 83