Inside Man (2006) BDRX CEE 1080p VC-1 DTS 5.1-TrungNT

Thảo luận trong 'Bluray Remux' bắt đầu bởi TrungNT, 23/10/14.

 1. TrungNT

  TrungNT Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  17/11/08
  Bài viết:
  2,156
  Đã được cảm ơn:
  2,429
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  download dạo
  Nơi ở:
  Saigon
  Tiền:
  1,877 CR
  [​IMG]

  [​IMG]
  http://www.imdb.com/title/tt0454848/

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [video=youtube;R6-uHlZaM7c]https://www.youtube.com/watch?v=R6-uHlZaM7c
  [/video]​

  [​IMG]
  Mã:
  QUICK SUMMARY:
  Disc Title: Inside Man (2006) BDRX CEE 1080p VC-1 DTS 5.1-TrungNT
  Disc Size: 38,743,809,426 bytes
  Protection: AACS
  BD-Java: Yes
  Playlist: 00800.MPLS
  Size: 36,225,312,768 bytes
  Length: 2:08:36.583
  Total Bitrate: 37.56 Mbps
  Video: VC-1 Video / 30846 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
  Audio: English / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 4125 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  Subtitle: English / 52.379 kbps
  Subtitle: Portuguese / 38.684 kbps
  Subtitle: Czech / 37.209 kbps
  Subtitle: Hungarian / 38.923 kbps
  Subtitle: Polish / 40.854 kbps
  Subtitle: Thai / 32.164 kbps
  Subtitle: Turkish / 43.183 kbps
  Subtitle: Croatian / 38.803 kbps
  Subtitle: Icelandic / 43.428 kbps
  Subtitle: Romanian / 38.060 kbps
  [COLOR="#FF0000"]Subtitle: Vietnamese / 55.170 kbps[/COLOR]
  Subtitle: English / 58.992 kbps
  Subtitle: Portuguese / 49.831 kbps
  Subtitle: Polish / 51.640 kbps
  Subtitle: Russian / 55.178 kbps
  Subtitle: Portuguese / 0.337 kbps
  Subtitle: Czech / 0.381 kbps
  Subtitle: Hungarian / 0.325 kbps
  Subtitle: Russian / 0.308 kbps
  Subtitle: Thai / 0.256 kbps
  Subtitle: Turkish / 0.346 kbps
  DISC INFO:
  Disc Title:   Inside Man (2006) BDRX CEE 1080p VC-1 DTS 5.1-TrungNT
  Disc Size:   38,743,809,426 bytes
  Protection:   AACS
  BD-Java:    Yes
  BDInfo:     0.5.8
  PLAYLIST REPORT:
  Name:          00800.MPLS
  Length:         2:08:36.583 (h:m:s.ms)
  Size:          36,225,312,768 bytes
  Total Bitrate:     37.56 Mbps
  VIDEO:
  Codec          Bitrate       Description   
  -----          -------       -----------   
  VC-1 Video       30846 kbps     1080p / 23.976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
  AUDIO:
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  DTS-HD Master Audio       English     4125 kbps    5.1 / 48 kHz / 4125 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  SUBTITLES:
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  Presentation Graphics      English     52.379 kbps           
  Presentation Graphics      Portuguese   38.684 kbps           
  Presentation Graphics      Czech      37.209 kbps           
  Presentation Graphics      Hungarian    38.923 kbps           
  Presentation Graphics      Polish     40.854 kbps           
  Presentation Graphics      Thai      32.164 kbps           
  Presentation Graphics      Turkish     43.183 kbps           
  Presentation Graphics      Croatian    38.803 kbps           
  Presentation Graphics      Icelandic    43.428 kbps           
  Presentation Graphics      Romanian    38.060 kbps           
  Presentation Graphics      Vietnamese   55.170 kbps           
  Presentation Graphics      English     58.992 kbps           
  Presentation Graphics      Portuguese   49.831 kbps           
  Presentation Graphics      Polish     51.640 kbps           
  Presentation Graphics      Russian     55.178 kbps           
  Presentation Graphics      Portuguese   0.337 kbps           
  Presentation Graphics      Czech      0.381 kbps           
  Presentation Graphics      Hungarian    0.325 kbps           
  Presentation Graphics      Russian     0.308 kbps           
  Presentation Graphics      Thai      0.256 kbps           
  Presentation Graphics      Turkish     0.346 kbps           
  FILES:
  Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate  
  ----      -------     ------     ----      -------------  
  00010.M2TS   0:00:00.000   2:08:36.583   36,225,312,768 37,556     
  CHAPTERS:
  Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
  ------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
  1        0:00:00.000   0:04:14.962   29,520 kbps   47,565 kbps   00:02:32.235  40,364 kbps   00:03:31.502  36,613 kbps   00:02:20.765  153,877 bytes  640,991 bytes  00:03:31.920  
  2        0:04:14.962   0:08:53.200   32,736 kbps   44,482 kbps   00:04:51.916  38,401 kbps   00:05:35.960  36,699 kbps   00:10:30.171  170,669 bytes  546,022 bytes  00:04:35.566  
  3        0:13:08.162   0:07:32.117   31,749 kbps   41,524 kbps   00:17:32.634  37,708 kbps   00:15:56.288  36,637 kbps   00:19:32.254  165,525 bytes  462,079 bytes  00:18:48.502  
  4        0:20:40.279   0:04:52.291   31,893 kbps   44,953 kbps   00:24:34.973  39,798 kbps   00:24:31.011  36,969 kbps   00:24:28.925  166,276 bytes  603,162 bytes  00:25:08.006  
  5        0:25:32.571   0:04:53.127   32,233 kbps   41,270 kbps   00:26:25.125  37,518 kbps   00:28:54.149  36,520 kbps   00:28:51.104  168,050 bytes  500,490 bytes  00:25:35.575  
  6        0:30:25.698   0:05:18.692   32,448 kbps   46,663 kbps   00:34:10.715  36,804 kbps   00:33:50.862  35,683 kbps   00:32:00.793  169,170 bytes  676,530 bytes  00:34:11.257  
  7        0:35:44.390   0:04:36.402   33,246 kbps   40,758 kbps   00:40:18.749  37,304 kbps   00:39:01.422  36,068 kbps   00:39:15.519  173,330 bytes  459,671 bytes  00:36:58.674  
  8        0:40:20.792   0:05:11.936   31,851 kbps   46,508 kbps   00:43:49.460  36,723 kbps   00:41:35.910  35,401 kbps   00:40:26.006  166,037 bytes  580,955 bytes  00:44:20.157  
  9        0:45:32.729   0:11:45.413   31,507 kbps   46,196 kbps   00:53:12.022  36,823 kbps   00:54:53.707  36,453 kbps   00:46:37.294  164,271 bytes  606,393 bytes  00:53:37.255  
  10       0:57:18.143   0:09:32.988   31,512 kbps   46,996 kbps   01:03:42.985  37,998 kbps   00:58:09.068  36,504 kbps   00:58:07.150  164,291 bytes  738,495 bytes  00:57:51.551  
  11       1:06:51.131   0:05:43.633   29,233 kbps   49,582 kbps   01:12:23.255  39,635 kbps   01:08:20.888  36,521 kbps   01:08:21.138  152,404 bytes  632,858 bytes  01:12:34.767  
  12       1:12:34.765   0:04:52.084   31,095 kbps   44,092 kbps   01:12:35.100  36,126 kbps   01:16:23.787  33,771 kbps   01:14:14.032  162,117 bytes  413,813 bytes  01:14:17.911  
  13       1:17:26.850   0:07:53.223   30,446 kbps   47,650 kbps   01:21:04.359  36,793 kbps   01:23:21.538  35,697 kbps   01:23:57.907  158,730 bytes  528,917 bytes  01:18:54.271  
  14       1:25:20.073   0:05:27.786   32,173 kbps   42,481 kbps   01:29:56.808  36,188 kbps   01:25:20.907  34,924 kbps   01:25:20.823  167,736 bytes  569,543 bytes  01:27:56.604  
  15       1:30:47.859   0:05:34.375   32,454 kbps   45,233 kbps   01:34:52.019  38,171 kbps   01:33:28.144  36,273 kbps   01:33:02.076  169,199 bytes  568,678 bytes  01:33:31.105  
  16       1:36:22.234   0:05:40.505   31,176 kbps   52,331 kbps   01:37:57.246  36,891 kbps   01:37:57.246  34,843 kbps   01:40:12.673  162,539 bytes  620,501 bytes  01:37:58.122  
  17       1:42:02.740   0:05:03.553   32,048 kbps   46,075 kbps   01:42:03.700  34,864 kbps   01:42:17.297  34,397 kbps   01:42:42.239  167,084 bytes  470,158 bytes  01:44:54.996  
  18       1:47:06.293   0:08:59.206   31,874 kbps   54,839 kbps   01:52:26.447  37,528 kbps   01:55:50.401  35,691 kbps   01:55:49.317  166,175 bytes  766,008 bytes  01:52:26.406  
  19       1:56:05.500   0:06:50.534   31,868 kbps   43,058 kbps   02:01:51.929  36,028 kbps   01:56:42.745  35,390 kbps   02:00:25.718  166,145 bytes  515,664 bytes  01:56:44.455  
  20       2:02:56.034   0:05:40.549   13,588 kbps   50,361 kbps   02:03:01.081  35,329 kbps   02:03:01.081  33,111 kbps   02:03:31.278  70,851 bytes  604,073 bytes  02:08:33.789  
  STREAM DIAGNOSTICS:
  File      PID       Type      Codec      Language        Seconds         Bitrate         Bytes      Packets     
  ----      ---       ----      -----      --------        --------------     --------------     -------------  -----      
  00010.M2TS   4113 (0x1011)  0xEA      VC-1                  7716.500        30,847         29,753,422,736 161,815,095   
  00010.M2TS   4352 (0x1100)  0x86      DTS-HD MA    eng (English)      7716.500        4,125          3,978,558,860  22,826,893   
  00010.M2TS   4608 (0x1200)  0x90      PGS       eng (English)      7716.500        52           50,523,349   288,315     
  00010.M2TS   4609 (0x1201)  0x90      PGS       por (Portuguese)    7716.500        39           37,313,433   215,535     
  00010.M2TS   4610 (0x1202)  0x90      PGS       ces (Czech)       7716.500        37           35,891,052   207,810     
  00010.M2TS   4611 (0x1203)  0x90      PGS       hun (Hungarian)     7716.500        39           37,544,127   216,753     
  00010.M2TS   4612 (0x1204)  0x90      PGS       pol (Polish)      7716.500        41           39,406,611   226,817     
  00010.M2TS   4613 (0x1205)  0x90      PGS       tha (Thai)       7716.500        32           31,024,933   181,590     
  00010.M2TS   4614 (0x1206)  0x90      PGS       tur (Turkish)      7716.500        43           41,652,897   239,047     
  00010.M2TS   4615 (0x1207)  0x90      PGS       hrv (Croatian)     7716.500        39           37,428,018   216,163     
  00010.M2TS   4616 (0x1208)  0x90      PGS       isl (Icelandic)     7716.500        43           41,889,498   240,332     
  00010.M2TS   4617 (0x1209)  0x90      PGS       ron (Romanian)     7716.500        38           36,712,103   212,303     
  00010.M2TS   4618 (0x120A)  0x90      PGS       vie (Vietnamese)    7716.500        55           53,215,933   303,246     
  00010.M2TS   4619 (0x120B)  0x90      PGS       eng (English)      7716.500        59           56,902,307   323,902     
  00010.M2TS   4620 (0x120C)  0x90      PGS       por (Portuguese)    7716.500        50           48,065,586   275,210     
  00010.M2TS   4621 (0x120D)  0x90      PGS       pol (Polish)      7716.500        52           49,810,202   284,610     
  00010.M2TS   4622 (0x120E)  0x90      PGS       rus (Russian)      7716.500        55           53,222,959   303,137     
  00010.M2TS   4623 (0x120F)  0x90      PGS       por (Portuguese)    7716.500        0            324,860     1,841      
  00010.M2TS   4624 (0x1210)  0x90      PGS       ces (Czech)       7716.500        0            367,765     2,097      
  00010.M2TS   4625 (0x1211)  0x90      PGS       hun (Hungarian)     7716.500        0            313,721     1,793      
  00010.M2TS   4626 (0x1212)  0x90      PGS       rus (Russian)      7716.500        0            297,068     1,703      
  00010.M2TS   4627 (0x1213)  0x90      PGS       tha (Thai)       7716.500        0            246,568     1,457      
  00010.M2TS   4628 (0x1214)  0x90      PGS       tur (Turkish)      7716.500        0            334,188     1,909
  
  [​IMG]
  Link tải phim
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Checksums:
  Mã:
  File: Inside Man (2006) BDRX CEE 1080p VC-1 DTS 5.1-TrungNT.iso
  CRC-32: ac6ee311
  MD4: a86ed9fd6635f843eff44b720a417357
  MD5: 29af7fdeabeffffe5f0d1e3c5a53560e
  SHA-1: 4f6a8d745e257711a6d28351723aff07a3a0c60a
  
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/10/14
  shumiki, mebin68, cfc2003 and 8 others like this.
 2. songoku15786

  songoku15786 New Member

  Tham gia ngày:
  12/2/15
  Bài viết:
  50
  Đã được cảm ơn:
  6
  Điểm thành tích:
  0
  Tiền:
  52 CR
  Ðề: Inside Man (2006) BDRX CEE 1080p VC-1 DTS 5.1-TrungNT

  thank chủ thớt. Link OK :D.
   
 3. hoan1987

  hoan1987 New Member

  Tham gia ngày:
  27/4/10
  Bài viết:
  15
  Đã được cảm ơn:
  5
  Điểm thành tích:
  3
  Tiền:
  405 CR
  1 bộ film hay, bác remux kỹ lắm
  Cám ơn bác :)
   
  teguh cảm ơn bài này.
 4. teguh

  teguh New Member

  Tham gia ngày:
  7/9/17
  Bài viết:
  2
  Đã được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tiền:
  2 CR
  how can i get the link?
   
  #4 +1 CR
 5. anhtu1371985

  anhtu1371985 Active Member

  Tham gia ngày:
  3/3/10
  Bài viết:
  156
  Đã được cảm ơn:
  22
  Điểm thành tích:
  28
  Tiền:
  421 CR
  Click on "Cảm ơn" at the end of the writing article and F5 to refresh, the link will be available
   
  teguh cảm ơn bài này.

Chia sẻ trang này