Điểm thưởng dành cho torune

 1. 30
  Thưởng vào: 25/9/16

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 9/9/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 3. 15
  Thưởng vào: