Điểm thưởng dành cho hoasimtim

 1. 30
  Thưởng vào: 19/11/18

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 30/5/18

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 3. 15
  Thưởng vào: