Devil_Woman's Recent Activity

 1. Devil_Woman đã trả lời vào chủ đề [Fshare] Phương Dung Collection by Devil_Woman [ALAC].

  Đã sửa link

  24/9/18 lúc 15:24
 2. Devil_Woman đã cảm ơn bài viết của lamtan trong chủ đề [Fshare] Phương Dung Collection by Devil_Woman [ALAC].

  Phương Dung - Tha La Xóm Đạo [Thúy Anh CD132] post nhằm là Phương Dung - Sương Lạnh Chiều Đông [Tú Quỳnh CD]

  24/9/18 lúc 15:23
 3. Devil_Woman đã trả lời vào chủ đề [Fshare] Thúy Anh CD132 - Phương Dung - Tha La Xóm Đạo [ALAC].

  Cảm ơn bác đã nhắc, đã fixed link rồi....

  24/9/18 lúc 15:19
 4. Devil_Woman đã cảm ơn bài viết của lamtan trong chủ đề [Fshare] Thúy Anh CD132 - Phương Dung - Tha La Xóm Đạo [ALAC].

  Bác chủ post nhằm link Sương Lạnh Chiều Đông. Mong bác chỉnh lại giúp. Cám ơn nhiều

  24/9/18 lúc 15:18
 5. Devil_Woman đã trả lời vào chủ đề [Fshare] Phương Dung Collection by Devil_Woman [ALAC].

  Cập nhật thêm 15CDs

  24/9/18 lúc 08:26
 6. Devil_Woman đã đăng chủ đề mới.

  [Fshare] Thúy Anh CD050 - Tuấn Vũ, Phương Dung - Vùng Lá Me Bay [ALAC]

  Thúy Anh CD050 - Tuấn Vũ, Phương Dung - Vùng Lá Me Bay [ALAC] [IMG] [IMG] Download https://www.fshare.vn/file/CJGBXIIOLNB8 Pass :...

  Diễn đàn: Nhạc Việt Nam

  24/9/18 lúc 08:22
 7. Devil_Woman đã đăng chủ đề mới.

  [Fshare] Thanh Lan CD058 - Tuấn Vũ, Phương Dung - Tiễn Người Đi [ALAC]

  Thanh Lan CD058 - Tuấn Vũ, Phương Dung - Tiễn Người Đi [ALAC] [IMG] [IMG] Download https://www.fshare.vn/file/Z36AN7PP7IR1 Pass :...

  Diễn đàn: Nhạc Việt Nam

  24/9/18 lúc 08:20
 8. Devil_Woman đã đăng chủ đề mới.

  [Fshare] Thúy Anh CD067 - Tuấn Vũ, Phương Dung - Lính Xa Nhà [ALAC]

  Thúy Anh CD067 - Tuấn Vũ, Phương Dung - Lính Xa Nhà [ALAC] [IMG] [IMG] Download https://www.fshare.vn/file/9JNBFVVGEB25 Pass :...

  Diễn đàn: Nhạc Việt Nam

  24/9/18 lúc 08:18
 9. Devil_Woman đã đăng chủ đề mới.

  [Fshare] Giáng Ngọc CD - Tuấn Vũ, Phương Dung - Hàn Mặc Tử (1991) [ALAC]

  Giáng Ngọc CD - Tuấn Vũ, Phương Dung - Hàn Mặc Tử (1991) [ALAC] [IMG] [IMG] Download https://www.fshare.vn/file/31NU1B8XQKE2 Pass :...

  Diễn đàn: Nhạc Việt Nam

  24/9/18 lúc 08:17
 10. Devil_Woman đã đăng chủ đề mới.

  [Fshare] Mai Khanh CD009 - Chế Linh, Phương Dung - Sắc Hoa Màu Nhớ (1992) [ALAC]

  Mai Khanh CD009 - Chế Linh, Phương Dung - Sắc Hoa Màu Nhớ (1992) [ALAC] [IMG] [IMG] Download https://www.fshare.vn/file/WQOV7Y1XDP8P...

  Diễn đàn: Nhạc Việt Nam

  24/9/18 lúc 08:15
 11. Devil_Woman đã đăng chủ đề mới.

  [Fshare] Làng Văn CD140 - Chế Linh, Phương Dung - Buồn Ga Nhỏ (1993) [ALAC]

  Làng Văn CD140 - Chế Linh, Phương Dung - Buồn Ga Nhỏ (1993) [ALAC] [IMG] [IMG] Download https://www.fshare.vn/file/4AU6XXO8VGEB...

  Diễn đàn: Nhạc Việt Nam

  24/9/18 lúc 07:54
 12. Devil_Woman đã đăng chủ đề mới.

  [Fshare] Băng Nhạc Hương Quê 1 - Tiếng Hát Phương Dung (Thu Âm Trước 1975) [ALAC]

  Băng Nhạc Hương Quê 1 - Tiếng Hát Phương Dung (Thu Âm Trước 1975) [ALAC] [IMG] [IMG] Download...

  Diễn đàn: Nhạc Việt Nam

  24/9/18 lúc 07:52
 13. Devil_Woman đã đăng chủ đề mới.

  [Fshare] Phương Dung CD - Phương Dung - Thương Về Gò Công [ALAC]

  Phương Dung CD - Phương Dung - Thương Về Gò Công [ALAC] [IMG] [IMG] Download https://www.fshare.vn/file/AQLIFDB6NFYB Pass :...

  Diễn đàn: Nhạc Việt Nam

  24/9/18 lúc 07:50
 14. Devil_Woman đã đăng chủ đề mới.

  [Fshare] Giáng Ngọc CD - Phương Dung - Thư Người Chiến Binh [ALAC]

  Giáng Ngọc CD - Phương Dung - Thư Người Chiến Binh [ALAC] [IMG] [IMG] Download https://www.fshare.vn/file/OFTL6UE9RTL5 Pass :...

  Diễn đàn: Nhạc Việt Nam

  24/9/18 lúc 07:48
 15. Devil_Woman đã đăng chủ đề mới.

  [Fshare] Thúy Anh CD132 - Phương Dung - Tha La Xóm Đạo [ALAC]

  Thúy Anh CD132 - Phương Dung - Tha La Xóm Đạo [ALAC] [IMG] [IMG] Download https://www.fshare.vn/file/65XYSSCZO8SZ Pass :...

  Diễn đàn: Nhạc Việt Nam

  24/9/18 lúc 07:46